Βασικές αρχές δεοντολογίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σε μια διαδικτυακή συνεδρία, όπως ακριβώς και σε μία προσωπική συνεδρία στο γραφείο του ψυχολόγου, η θεραπευτική σχέση προϋποθέτει την τήρηση κάποιων βασικών αρχών:

1. Οι ψυχολογικές υπηρεσίες από το psyline.gr απευθύνονται αδιακρίτως σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

2. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανήλικα άτομα, είναι απαραίτητη η συναίνεση κάποιου από τους δύο γονείς.

3. Διασφαλίζεται η ανωνυμία για όποιον το επιθυμεί.

4. Τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των συνεδριών διέπονται από το απόρρητο του Ψυχολόγου

5. Ο συμβουλευόμενος-θεραπευόμενος υποχρεούται να μην αποκαλύπτει σε τρίτα άτομα τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης στην παρούσα υπηρεσία.

6. Άρση του απορρήτου και ενημέρωση συγγενών ή οικείων προσώπων ή των αρμοδίων αρχών πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος το άτομο να προβεί σε επικίνδυνες ενέργειες εναντίον του εαυτού του ή κάποιου άλλου ατόμου.

7. Η συνεδρία έχει διαδραστικό χαρακτήρα και τόσο ο ψυχολόγος όσο και ο θεραπευόμενος θεωρούνται συνεργάτες (θεραπευτικός εμπειρισμός) και από κοινού εργάζονται για την αρωγή και ανάπτυξη του τελευταίου.

8. Οι διαδικτυακές ψυχολογικές υπηρεσίες που παρέχονται από τo psyline.gr είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο για προσωπική επαφή στο γραφείο του ψυχολόγου ή παραπομπή του ατόμου σε άλλες υπηρεσίες όπου κρίνεται απαραίτητο.

9. Σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη στον ειδικό και η ειλικρίνεια του θεραπευόμενου για τα θέματα που τον απασχολούν.

Κάλεσε τώρα στο Τηλ. 697 2057 977
... και αξιοποίησε μια απο τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης
Δενδραλίδη Λίνα
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια Bsc., Msc.
Πτυχιούχος Παντείου Παν/μείου
Master Γνωσιακή Επιστήμη, Παν/μείου Αθηνών
Μέλος Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων